พละกำลังชาวกรอนน์

พลังฮีโร่
มอบ +1/+1 ให้[b]มินเนี่ยนของคุณทั้งหมด (ไม่ว่าอยู่ที่ไหน)