วายุพิโรธ

มอบ วายุพิโรธ ให้มินเนี่ยนหนึ่งตัว

มุกตลกของการ์ด

วายุพิโรธก็คล้ายๆ กับพสุธาพิโรธหรืออัคคีพิโรธ[b]นั่นแหละ แค่เบากว่าและปลอดโปร่งกว่า