ไข่มังกร

ทุกครั้งที่มินเนี่ยนตัวนี้[b]ได้รับความเสียหาย เรียกลูกมังกร 2/1

มุกตลกของการ์ด

คิดซะว่าพวกมันคือกระสุนสำหรับปืนมังกรของคุณ

Card Sounds