โกเล็มเหินเวหา

เสียงสุดท้าย: สุ่มเรียกมินเนี่ยน[b]ค่าร่าย 4 สองตัว