บาร์เทนเดอร์มือฉมัง

พลังฮีโร่ติดตัว ลดค่าใช้จ่ายในการเลื่อน[b]ขั้นโรงเตี๊ยมลง (1)