ผู้แปลงโฉม เซรุส

แต่ละเทิร์นที่มีการ์ดนี้[b]ในมือ เปลี่ยนร่างมันเป็น[b]มินเนี่ยนตัวอื่นแบบสุ่ม