เป้าหมายปลอม

ยั่วยุ

มุกตลกของการ์ด

เจ้านี่เทียบได้กับป้าย "เชิญเตะฟรี" ในทางวิศวกรรม

Card Sounds