หุ่นเกี่ยวหัว 4000

สร้างความเสียหายให้มินเนี่ยน[b]ที่อยู่ติดกับเป้าหมายการโจมตี[b]ของมินเนี่ยนตัวนี้ด้วย

มุกตลกของการ์ด

สุดท้ายแล้วหุ่นเกี่ยวหัวก็ไม่ได้แตกต่างจากหุ่นเกี่ยวข้าว[b]มากนักหรอก

Card Sounds