Esporo

Último Suspiro: Conceda +8 de Ataque a todos os lacaios inimigos.

Card Sounds