Greva Esquerda de Lothar

Cause 3 de dano a todos os inimigos.