Pomniejsze uzdrowienie

Moc specjalna
Przywróć 2 pkt. zdrowia.