Bestia tytana

Moc specjalna
Ustaw atak i zdrowie stronnika na 3.