Relikty Relikwiarza

Pasywna moc specjalna
Gdy twój przeciwnik rzuci zaklęcie, umieść jego kopię w twojej ręce.