Gniewne uderzenie

Moc specjalna
Zniszcz rannego stronnika. Kosztuje (1) więcej za każdego rannego stronnika.