Sazin

Potężna wichura, łamiąc dużych stronników, nią zaledwie tylko kołysze.