Rekrutuj

Wybierz wrogiego stronnika. Dodaj go do twojej Talii przygody.