Zwiększona produkcja

Twoja moc specjalna przyzywa teraz dwa Wkurzotrony.