Przyzwanie towarzyszy

Moc specjalna
Przyzwij dwóch losowych Zwierzęcych towarzyszy.