Sza!

Pasywna moc specjalna
Po przyzwaniu stronnika Wycisz go.