Otwarcie tunelu

Moc specjalna
Obaj gracze przyzywają po jednym stronniku ze swoich talii. Będą walczyć.