Uzdrowienie

Moc specjalna
Przywróć 4 pkt. zdrowia.