Starożytne ostrza

Moc specjalna
Wyposaż bohatera w Ostrze 3/2 z Niewrażliwością podczas ataku.