Aktywacja obelisku

Zadanie: Przywróć 15 pkt. zdrowia.
Nagroda: Oko obelisku.

Dodatkowy opis karty

Oby przebiegła bez niespodzianek.