Zarobaczony goblin

Prowokacja
Agonia: Dodaj dwa Skarabeusze 1/1 z Prowokacją
do twojej ręki.

Dodatkowy opis karty

Serio, nie oszczędzaj na środku odstraszającym skarabeusze.