Wir walki

Daj +2/+2 wszystkim
stronnikom z Prowokacją
w twojej ręce.

Dodatkowy opis karty

Trzeba było wybrać inną trasę...