Zestaw łowcy

Dodaj losową Bestię, Sekret i broń łowcy do twojej ręki.

Dodatkowy opis karty

O, patrz! To pułapka!