Trzęsienie ziemi

Zadaj 5 pkt. obrażeń wszystkim stronnikom, a następnie zadaj 2 pkt. obrażeń wszystkim stronnikom.

Dodatkowy opis karty

System wczesnego ostrzegania w Azeroth ciągle szwankuje.