Zaraziciel

Okrzyk bojowy: Daj przyjaznemu stronnikowi Truciznę.

Dodatkowy opis karty

„Śmiało, nie piłem z tego kubka”.