Pospolity przemytnik

Po ujawnieniu przyjaznego Sekretu, umieść na polu bitwy losowy Sekret łowcy.