Wysłannik sprawiedliwości

Boska tarcza
Rzeź: Otrzymuje
Boską tarczę.