Sprint

Dobierz 4 karty.

Dodatkowy opis karty

Łotrzy nie są dobrymi długodystansowcami.