Świstomig Wspaniały

Rozpoczynasz grę z jedną ze Wspaniałych Talii Świstomiga!

Dodatkowy opis karty

Niegdyś stał na czele związku zawodowego sztukmistrzów Zachodniego Brzegu, ale porzucił idealizm dla kariery.