Fluś Farmiglut

W twojej ręce przemienia się w kopię 3/4 ostatniego zagranego przez ciebie stronnika.

Dodatkowy opis karty

Ze wszystkich naukowców ten dysponuje największą wiedzą (liczoną w metrach sześciennych).