Zaburzenie czasu

Odkryj stronnika. Jeśli zagrasz go w tej turze, otrzymuje Echo.