Dotyk Wiedźmiego Lasu

Dobierz 2 karty.
Otrzymujesz 8 pkt. pancerza.