Nowa twarz

Moc specjalna
Przemień stronnika
w losowego stronnika kosztującego (2) więcej.