Piękna i bestia

Zryw
Przemień w 8/8, gdy zaatakuje stronnika i przeżyje.