Mieszek monet

Przyzwij losowego stronnika o koszcie (3). Ulepsz tę kartę i wtasuj ją do twojej talii.