Tess Szarogrzywa

Okrzyk bojowy: Zadaj
8 pkt. obrażeń wszystkim stronnikom i wybierz Pasywny skarb.