Nocny drapieżca

Okrzyk bojowy: Jeśli jest jedynym stronnikiem na polu bitwy, otrzymuje +3/+3.

Dodatkowy opis karty

Błysk w gąszczach mroku.