Zarodnik

Agonia: Daj wszystkim wrogim stronnikom +8 do ataku.

Card Sounds