Burzenie niekontrolowane

Moc specjalna
Zadaj 2 pkt. obrażeń
trzem losowym przeciwnikom.