Wybuch niekontrolowany

Moc specjalna
Zadaj 1 pkt.
obrażeń dwóm losowym przeciwnikom.