Ciemność

Zaczyna w stanie Uśpienia.
Okrzyk bojowy: Wtasuj
3 Świece do talii przeciwnika. Kiedy zostaną dobrane, przebudzi się.

Dodatkowy opis karty

Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!