Ametystowy kamień mocy

Kradzież życia
Zadaj 5 pkt. obrażeń stronnikowi.
(Otrzymaj obrażenia od twoich kart, aby ulepszyć.)