Żrący bagienny szlam

Okrzyk bojowy: Zniszcz broń przeciwnika.

Dodatkowy opis karty

Woli, żeby mówić do niego „Glutek”.

Card Sounds