Nikczemny szkielet

Okrzyk bojowy: Otrzymuje +1/+1 za każdego stronnika, który zginął w tej turze.

Dodatkowy opis karty

I właśnie przez takich stronników, ciężko pracujące szkielety mają fatalną reputację.

Card Sounds