Zamrożony czempion

Agonia: Dodaj losowego legendarnego stronnika do twojej ręki.

Card Sounds