Badacz zarazy

Kombinacja: Daj przyjaznemu stronnikowi Truciznę.

Dodatkowy opis karty

Jak zdychasz z bólu, to znaczy, że działa!

Card Sounds