Gorliwa kapłanka

Za każdym razem gdy stronnik zostanie uzdrowiony,
dobierz kartę.

Dodatkowy opis karty

Pomaga cierpiącym i potrzebującym w opactwie w Północnych Włościach. No i jeszcze sprzedaje ciasteczka.

Card Sounds